Vannføring for Lysevatn Nr:194.1.0

Siste måling, tid=05.02.2018 10:00, verdi= 3.849


Feil er blitt registert på stasjonen: 01.02.2018 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lysevatn         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 22.0           UTM-øst  : 612279
Kartblad (N50-serien) : 1433-IV         UTM-nord : 7702931
                         Lengdegrad: 17.86190
                         Breddegrad: 69.41202
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 130km²          Fylke   : Troms
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Lenvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2013
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1940 til og med 2014 : middelflom =59.5 m³/s femårsflom =79.3 m³/s tiårsflom =97.2 m³/s femtiårsflom =139.1 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/2-2018 23:43