Vannføring for Mevatn Nr:194.4.0

Siste måling, tid=17.11.2018 19:00, verdi= 15.870


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 24.10.2018 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mevatn          UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 17.0           UTM-øst  : 610121
Kartblad (N50-serien) : 1433-III         UTM-nord : 7682613
                         Lengdegrad: 17.78346
                         Breddegrad: 69.23092
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 180km²          Fylke   : Troms
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Lenvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1926 til og med 2017 : middelflom =90.9 m³/s femårsflom =111.2 m³/s tiårsflom =125.5 m³/s femtiårsflom =154.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/11-2018 19:54