Vannføring for Lundberg Nr:196.12.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 19.963


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lundberg         UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 89.0           UTM-øst  : 400778
Kartblad (N50-serien) : 1432-II         UTM-nord : 7625381
                         Lengdegrad: 18.54942
                         Breddegrad: 68.72235
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 247km²          Fylke   : Troms
Sjøprosent      : 0.6           Kommune  : Bardu
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1962 til og med 2015 : middelflom = 125 m³/s femårsflom = 145 m³/s tiårsflom = 158 m³/s femtiårsflom = 182 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:07