Vannføring for Skogly Nr:196.21.0

Siste måling, tid=21.09.2018 20:00, verdi= 27.020


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skogly          UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : UKJENT          UTM-øst  : 441362
Kartblad (N50-serien) : 1532-I          UTM-nord : 7642736
                         Lengdegrad: 19.54104
                         Breddegrad: 68.88949
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1190km²         Fylke   : Troms
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Målselv
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2013
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1975 til og med 2017 : middelflom = 258 m³/s femårsflom = 316 m³/s tiårsflom = 353 m³/s femtiårsflom = 421 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2018 04:56