Vannføring for Skogsfjordvatn Nr:200.4.0

Siste måling, tid=31.10.2020 05:00, verdi= 5.370


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skogsfjordvatn      UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 17.0           UTM-øst  : 427576
Kartblad (N50-serien) : 1534-IV         UTM-nord : 7764872
                         Lengdegrad: 19.10412
                         Breddegrad: 69.98093
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 136km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 15            Kommune  : Karlsøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1958 til og med 2017 : middelflom =44.1 m³/s femårsflom =56.6 m³/s tiårsflom =66.6 m³/s femtiårsflom =87.9 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/10-2020 05:18