Vannføring for Harestrømmen Nr:212.9.0

Siste måling, tid=27.09.2019 06:00, verdi= 70.654


Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Harestrømmen       UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 79.0           UTM-øst  : 607300
Kartblad (N50-serien) : 1934-III         UTM-nord : 7739320
                         Lengdegrad: 23.77728
                         Breddegrad: 69.74001
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 6080km²         Fylke   : Finnmark
Sjøprosent      : 7.3           Kommune  : Alta
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1991 til og med 2017 : middelflom = 613 m³/s femårsflom = 778 m³/s tiårsflom = 898 m³/s femtiårsflom =1139 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/11-2019 06:18