Vannføring for Kista Nr:212.11.0

Siste måling, tid=06.12.2021 09:00, verdi= 99.032


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kista          UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 43.0           UTM-øst  : 596845
Kartblad (N50-serien) : 1934-IV         UTM-nord : 7748500
                         Lengdegrad: 23.51681
                         Breddegrad: 69.82630
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 6180km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 7.2           Kommune  : Alta
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2017 : middelflom = 636 m³/s femårsflom = 835 m³/s tiårsflom = 959 m³/s femtiårsflom =1185 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 09:08