Vannføring for Suohpatjohka Nr:212.26.0

Siste måling, tid=05.12.2021 10:00, verdi= 5.042


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Suohpatjohka       UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 325.0          UTM-øst  : 583700
Kartblad (N50-serien) : 1832-I          UTM-nord : 7650830
                         Lengdegrad: 23.08893
                         Breddegrad: 68.95555
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 604km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Kautokeino
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2009 til og med 2017 : middelflom =45.5 m³/s femårsflom =55.0 m³/s tiårsflom =60.8 m³/s femtiårsflom =71.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 08:38