Vannføring for Lombola Nr:223.2.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 8.735


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lombola         UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 58.0           UTM-øst  : 415110
Kartblad (N50-serien) : 2035-III         UTM-nord : 7783030
                         Lengdegrad: 24.76063
                         Breddegrad: 70.13985
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 877km²          Fylke   : Finnmark
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Porsanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1961 til og med 2015 : middelflom = 209 m³/s femårsflom = 259 m³/s tiårsflom = 290 m³/s femtiårsflom = 344 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:07