Vannføring for Veahkkava, Iesjokka Nr:234.13.0

Siste måling, tid=08.12.2021 06:00, verdi= 55.825


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Veahkkava, Iesjokka   UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 179.0          UTM-øst  : 419158
Kartblad (N50-serien) : 2033-IV         UTM-nord : 7703270
                         Lengdegrad: 24.93834
                         Breddegrad: 69.42639
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2080km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Karasjok
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom = 211 m³/s femårsflom = 262 m³/s tiårsflom = 293 m³/s femtiårsflom = 348 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 8/12-2021 06:43