Vannføring for Båtsfjord Nr:237.1.0

Siste måling, tid=21.09.2018 09:00, verdi= 0.554


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Båtsfjord        UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 141.0          UTM-øst  : 600686
Kartblad (N50-serien) : 2436-III         UTM-nord : 7830975
                         Lengdegrad: 29.71188
                         Breddegrad: 70.56361
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 21.9km²         Fylke   : Finnmark
Sjøprosent      : 2.6           Kommune  : Båtsfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1980 til og med 2017 : middelflom =9.51 m³/s femårsflom =11.26 m³/s tiårsflom =12.25 m³/s femtiårsflom =13.94 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2018 04:40