Vannføring for Kobvatn Nr:303.2.0

Siste måling, tid=16.11.2021 01:00, verdi= 2.369


Feil er blitt registert på stasjonen: 03.12.2021 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kobvatn         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 690.0          UTM-øst  : 587479
Kartblad (N50-serien) : 1331-II         UTM-nord : 7560744
                         Lengdegrad: 17.10627
                         Breddegrad: 68.14698
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 82.7km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 23            Kommune  : Narvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1980 til og med 2015 : middelflom =22.7 m³/s femårsflom =26.2 m³/s tiårsflom =29.3 m³/s femtiårsflom =36.6 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:31