Vannføring for Lenglingen Nr:308.1.0

Siste måling, tid=07.12.2021 09:00, verdi= 5.198


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lenglingen        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 354.0          UTM-øst  : 439898
Kartblad (N50-serien) : 1923-II         UTM-nord : 7124887
                         Lengdegrad: 13.76031
                         Breddegrad: 64.24487
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 450km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 8.1           Kommune  : Lierne
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1926 til og med 2017 : middelflom = 101 m³/s femårsflom = 121 m³/s tiårsflom = 134 m³/s femtiårsflom = 155 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:10