Vanntemperatur for Bertnem Nr:139.17.0

Siste måling, tid=17.10.2019 09:00, verdi= 3.710


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 20.09.2019 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bertnem         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 7.0           UTM-øst  : 358584
Kartblad (N50-serien) : 1723-I          UTM-nord : 7152450
                         Lengdegrad: 12.05868
                         Breddegrad: 64.46806
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 5160km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 7.5           Kommune  : Overhalla
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 10:25