Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 15.10.2019 23:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 16.10.2019 18:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 15.10.2019 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 16.10.2019 18:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 16.10.2019 18:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 15.10.2019 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 16.10.2019 18:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 15.10.2019 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 15.10.2019 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 16.10.2019 18:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 15.10.2019 23:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 05:19