Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 24.11.2020 02:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 24.11.2020 03:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 24.11.2020 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 24.11.2020 03:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 24.11.2020 03:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 24.11.2020 02:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 24.11.2020 03:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 24.11.2020 02:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.11.2020 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 24.11.2020 03:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 24.11.2020 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 24.11.2020 03:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 24/11-2020 03:40