Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 09.07.2020 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 09.07.2020 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 09.07.2020 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 09.07.2020 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 09.07.2020 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 09.07.2020 02:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 09.07.2020 02:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 08.07.2020 18:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 09.07.2020 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 09.07.2020 01:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 08.07.2020 11:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 09.07.2020 00:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 09.07.2020 02:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 09.07.2020 02:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 09.07.2020 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 09.07.2020 02:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 09.07.2020 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 09.07.2020 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 09.07.2020 02:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 09.07.2020 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 09.07.2020 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 09.07.2020 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 09.07.2020 00:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 09.07.2020 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 09.07.2020 02:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 09.07.2020 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 09.07.2020 01:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 08.07.2020 18:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 09.07.2020 02:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 09.07.2020 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 08.07.2020 11:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 09.07.2020 02:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 09.07.2020 02:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 09.07.2020 02:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 09.07.2020 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 09.07.2020 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 08.07.2020 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 09.07.2020 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 09.07.2020 01:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 08.07.2020 18:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 09.07.2020 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 09.07.2020 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 09.07.2020 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 09.07.2020 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 09.07.2020 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 09.07.2020 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 09.07.2020 02:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 09.07.2020 00:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 09.07.2020 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 09.07.2020 02:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 09.07.2020 02:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 09.07.2020 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 09.07.2020 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 08.07.2020 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 09.07.2020 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 09.07.2020 01:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 08.07.2020 18:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 09.07.2020 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 09.07.2020 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 09.07.2020 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 09.07.2020 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 09.07.2020 02:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 09.07.2020 02:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 09.07.2020 00:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 09.07.2020 02:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 09.07.2020 00:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 08.07.2020 18:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 09.07.2020 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 09.07.2020 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 08.07.2020 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 09.07.2020 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 09.07.2020 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 09.07.2020 01:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 09.07.2020 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 09.07.2020 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 09.07.2020 02:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 09.07.2020 02:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 09.07.2020 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 09.07.2020 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 09.07.2020 02:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/7-2020 04:04