Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 03:45
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 17.10.2019 04:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 17.10.2019 05:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 04:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 17.10.2019 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 17.10.2019 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 17.10.2019 05:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 04:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 17.10.2019 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 17.10.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 04:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 17.10.2019 05:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 17.10.2019 05:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 17.10.2019 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 04:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 04:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 17.10.2019 03:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 17.10.2019 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 03:45
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 17.10.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 17.10.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 17.10.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 17.10.2019 05:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 17.10.2019 05:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 04:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 17.10.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 05:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 17.10.2019 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 17.10.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 03:45
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 17.10.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 17.10.2019 05:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 17.10.2019 03:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 17.10.2019 05:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 17.10.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 04:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 17.10.2019 04:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 17.10.2019 03:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 04:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 17.10.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 05:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 17.10.2019 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 17.10.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 03:45
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 17.10.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 17.10.2019 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 17.10.2019 05:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 17.10.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 04:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 17.10.2019 04:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 17.10.2019 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 17.10.2019 05:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 17.10.2019 05:00
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 04:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 17.10.2019 05:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 17.10.2019 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 03:45
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 17.10.2019 03:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 04:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 17.10.2019 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 17.10.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 05:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 06:09