Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 06.12.2019 05:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 06.12.2019 05:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 06.12.2019 03:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 06.12.2019 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 06.12.2019 05:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 06.12.2019 05:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.12.2019 03:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 06.12.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 06.12.2019 05:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 06.12.2019 05:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 06.12.2019 05:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 05:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 06.12.2019 03:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.12.2019 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 06.12.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 06.12.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 06.12.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 06.12.2019 05:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 06.12.2019 05:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 06.12.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 05:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 06.12.2019 05:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 06.12.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 06.12.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 06.12.2019 05:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 06.12.2019 03:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 06.12.2019 05:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 06.12.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 05:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.12.2019 03:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 06.12.2019 03:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 06.12.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 05:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 06.12.2019 05:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 06.12.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 06.12.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 06.12.2019 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 06.12.2019 05:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 06.12.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 05:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.12.2019 03:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 06.12.2019 05:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 05:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 06.12.2019 05:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 06.12.2019 05:00
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 06.12.2019 05:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 06.12.2019 05:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.12.2019 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 06.12.2019 03:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 06.12.2019 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 06.12.2019 05:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 05:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2019 05:56