Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.03.2021 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 05.03.2021 03:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 05.03.2021 03:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 05.03.2021 03:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.03.2021 03:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 05.03.2021 02:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 05.03.2021 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 04.03.2021 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 05.03.2021 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 05.03.2021 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 04.03.2021 11:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 05.03.2021 02:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 04.03.2021 11:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.03.2021 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 05.03.2021 03:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 05.03.2021 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 05.03.2021 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 05.03.2021 03:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 05.03.2021 03:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.03.2021 03:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 05.03.2021 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 05.03.2021 02:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.03.2021 03:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 05.03.2021 03:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.03.2021 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 05.03.2021 03:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 04.03.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 04.03.2021 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 04.03.2021 11:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 05.03.2021 03:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 05.03.2021 03:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.03.2021 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 05.03.2021 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 04.03.2021 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.03.2021 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 05.03.2021 03:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 04.03.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 04.03.2021 11:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 05.03.2021 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 05.03.2021 03:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 05.03.2021 03:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.03.2021 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 05.03.2021 03:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 05.03.2021 03:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 05.03.2021 02:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 05.03.2021 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 05.03.2021 03:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.03.2021 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 05.03.2021 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 04.03.2021 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.03.2021 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 05.03.2021 03:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 04.03.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 04.03.2021 11:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 05.03.2021 03:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 05.03.2021 03:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.03.2021 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 05.03.2021 03:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 05.03.2021 03:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 05.03.2021 02:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 05.03.2021 03:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 05.03.2021 02:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 04.03.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 04.03.2021 11:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 05.03.2021 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 04.03.2021 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 05.03.2021 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 05.03.2021 03:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.03.2021 03:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 05.03.2021 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.03.2021 03:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 05.03.2021 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.03.2021 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 05.03.2021 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 05.03.2021 03:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/3-2021 04:01