Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 24.08.2019 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle 30.06.2019 05:59
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 24.08.2019 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.07.2019 04:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 24.08.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 24.08.2019 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 24.08.2019 13:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 24.08.2019 11:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 24.08.2019 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.08.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 24.08.2019 15:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.07.2019 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 24.08.2019 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 24.08.2019 15:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 24.08.2019 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle 30.06.2019 05:59
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 24.08.2019 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.08.2019 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 24.08.2019 13:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 24.08.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 24.08.2019 11:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 24.08.2019 15:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 24.08.2019 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.08.2019 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 24.08.2019 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 24.08.2019 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 24.08.2019 13:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 24.08.2019 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 24.08.2019 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 24.08.2019 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.07.2019 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle 30.06.2019 05:59
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 24.08.2019 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom Ingen data funnet


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 24.08.2019 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 24.08.2019 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.08.2019 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 24.08.2019 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 24.08.2019 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 24.08.2019 13:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 24.08.2019 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 24.08.2019 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.07.2019 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle 30.06.2019 05:59
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 24.08.2019 15:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom Ingen data funnet


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 24.08.2019 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle 30.06.2019 05:59
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 24.08.2019 15:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 24.08.2019 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 24.08.2019 11:00
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.07.2019 04:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 24.08.2019 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 24.08.2019 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 24.08.2019 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 24.08.2019 13:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.08.2019 15:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 24/8-2019 16:51