Grunnvanntemperatur for Grønnbakken rør 1 Nr:234.29.1

Siste måling, tid=28.01.2022 06:00, verdi= 2.875


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grønnbakken rør 1    UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 55.0           UTM-øst  : 546828
Kartblad (N50-serien) : 2335-IV         UTM-nord : 7808229
                         Lengdegrad: 28.24937
                         Breddegrad: 70.37550
                         Fylke   : Troms og Finnmark
                         Kommune  : Tana
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/1-2022 16:52