Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 22.09.2021 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 22.09.2021 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 22.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 22.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 22.09.2021 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 22.09.2021 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 22.09.2021 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 22.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.06.2021 12:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 22.09.2021 14:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 22.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 22.09.2021 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.09.2021 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 22.09.2021 15:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 22.09.2021 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 22.09.2021 10:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 29.06.2021 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 22.09.2021 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 11.09.2021 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 22.09.2021 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 22.09.2021 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 22.09.2021 15:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 22.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.09.2021 15:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.09.2021 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 22.09.2021 15:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 22.09.2021 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 22.09.2021 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.09.2021 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 22.09.2021 15:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 22.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 03:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 22.09.2021 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 22.09.2021 14:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 22.09.2021 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 22.09.2021 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 22.09.2021 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 22.09.2021 14:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 22.09.2021 12:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.06.2021 12:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 22.09.2021 15:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 22.09.2021 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 22.09.2021 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 22.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 22.09.2021 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 22.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 15:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 22.09.2021 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 22.09.2021 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 22.09.2021 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 22.09.2021 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 22.09.2021 07:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 22.09.2021 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.09.2021 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.09.2021 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 29.06.2021 13:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.09.2021 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.09.2021 15:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.09.2021 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 22.09.2021 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 22.09.2021 10:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 22.09.2021 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 11.09.2021 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.09.2021 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 22.09.2021 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.09.2021 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 22.09.2021 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.09.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.09.2021 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 22.09.2021 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 22.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 22.09.2021 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 22.09.2021 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 22.09.2021 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 22.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 22.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 22.09.2021 10:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 11.09.2021 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 22.09.2021 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 22.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 22.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 22.09.2021 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 22.09.2021 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 22.09.2021 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 22.09.2021 15:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 22.09.2021 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 22.09.2021 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 22.09.2021 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 22.09.2021 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 29.06.2021 13:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 14:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 22.09.2021 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 22.09.2021 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.06.2021 12:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 22.09.2021 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.09.2021 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 22.09.2021 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.09.2021 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 22.09.2021 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.09.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.09.2021 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 22.09.2021 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 22.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 22.09.2021 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 22.09.2021 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 22.09.2021 15:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 22.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 22.09.2021 10:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 11.09.2021 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 22.09.2021 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 22.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 22.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 22.09.2021 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 22.09.2021 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 22.09.2021 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 22.09.2021 15:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 22.09.2021 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 22.09.2021 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 22.09.2021 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 22.09.2021 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 29.06.2021 13:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 14:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 22.09.2021 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 22.09.2021 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.06.2021 12:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 22.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 22.09.2021 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 22.09.2021 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 11.09.2021 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 22.09.2021 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 22.09.2021 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 22.09.2021 15:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 22.09.2021 14:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 22.09.2021 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.09.2021 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.09.2021 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.09.2021 15:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 29.06.2021 13:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.09.2021 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 22.09.2021 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.09.2021 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 22.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 22.09.2021 10:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 22.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 22.09.2021 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.09.2021 14:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.09.2021 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 22.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 22.09.2021 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 22.09.2021 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.06.2021 12:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 22.09.2021 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 22.09.2021 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 22.09.2021 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 22.09.2021 15:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 22.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 22.09.2021 07:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 22.09.2021 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 22.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 22.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 22.09.2021 15:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2021 16:54