Liste over målestasjoner for grunnvannstemperatur.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 16.03.2023 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 16.03.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 16.03.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 16.03.2023 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 07:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 16.03.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 11.02.2023 10:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.03.2023 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 15.03.2023 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 16.03.2023 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 16.03.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 13:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 16.03.2023 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 16.03.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 16.03.2023 11:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 15.03.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 16.03.2023 16:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.03.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 16.03.2023 16:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 16.03.2023 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 16.03.2023 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 16.03.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 16.03.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 16:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 15:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 16.03.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 16:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 13:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 16.03.2023 16:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 16.03.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 16.03.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 16.03.2023 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 16.03.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 16:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 16.03.2023 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 11.02.2023 10:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.03.2023 07:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 16.03.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.03.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 16.03.2023 16:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 16.03.2023 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 15.03.2023 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 15.03.2023 09:59
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 16.03.2023 16:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 16.03.2023 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 16.03.2023 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 16.03.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 15.03.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 16.03.2023 16:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 16.03.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 16.03.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 16.03.2023 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 16.03.2023 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 16.03.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 15.03.2023 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 16.03.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.03.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 16.03.2023 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 16.03.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 16.03.2023 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.03.2023 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 16.03.2023 16:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 16.03.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 15:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 11.02.2023 10:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 16.03.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 16.03.2023 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 16.03.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 15.03.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 16.03.2023 16:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 16.03.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 16.03.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 16.03.2023 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 16.03.2023 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 15.03.2023 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 16.03.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.03.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 16.03.2023 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 16.03.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 16.03.2023 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.03.2023 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 16.03.2023 16:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 16.03.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 15:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 11.02.2023 10:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 16.03.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 16.03.2023 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 16.03.2023 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 16.03.2023 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 16.03.2023 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 16.03.2023 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 11.02.2023 10:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 16.03.2023 16:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.03.2023 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 16.03.2023 16:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.03.2023 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 16.03.2023 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 15.03.2023 07:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.03.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 16.03.2023 16:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 15.03.2023 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 16.03.2023 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.03.2023 06:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 16.03.2023 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 16.03.2023 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 16.03.2023 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 16.03.2023 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 16.03.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 16.03.2023 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 16.03.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 16.03.2023 16:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 16.03.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 16.03.2023 13:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 16.03.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 16.03.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 16:00Opp til kartsiden for grunnvannstemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 17:00