Liste over målestasjoner for grunnvannstemperatur.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 02.12.2022 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 02.12.2022 04:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 01.12.2022 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 01.12.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 01.12.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 01.12.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 01.12.2022 06:45
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 01.12.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 02.12.2022 04:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 01.12.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 02.12.2022 04:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 01.12.2022 16:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 01.12.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 01.12.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 02.12.2022 04:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 02.12.2022 04:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 01.12.2022 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 01.12.2022 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 02.12.2022 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 01.12.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 01.12.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 01.12.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.12.2022 04:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 02.12.2022 04:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 01.12.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 01.12.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 01.12.2022 11:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 07:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 01.12.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.12.2022 04:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 01.12.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 02.12.2022 04:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 02.12.2022 04:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 01.12.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 02.12.2022 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.12.2022 04:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 01.12.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 01.12.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 02.12.2022 04:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 02.12.2022 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 01.12.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 01.12.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 02.12.2022 04:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 01.12.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.12.2022 04:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 01.12.2022 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 02.12.2022 04:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 01.12.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 02.12.2022 04:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 01.12.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 01.12.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 01.12.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 02.12.2022 04:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 01.12.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 01.12.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 02.12.2022 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 02.12.2022 04:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 01.12.2022 06:45
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 01.12.2022 07:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 07:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 01.12.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 02.12.2022 04:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 01.12.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 01.12.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 02.12.2022 00:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 02.12.2022 04:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 01.12.2022 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 01.12.2022 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.12.2022 04:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 01.12.2022 09:59
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.12.2022 04:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 01.12.2022 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 01.12.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 01.12.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 01.12.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 01.12.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.12.2022 04:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 01.12.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 01.12.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 02.12.2022 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 02.12.2022 04:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 01.12.2022 06:45
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 02.12.2022 04:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 01.12.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.12.2022 04:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 01.12.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 02.12.2022 04:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.12.2022 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 01.12.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 01.12.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 01.12.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 01.12.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 01.12.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 01.12.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 02.12.2022 04:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 01.12.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 01.12.2022 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 02.12.2022 04:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 01.12.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 02.12.2022 04:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 01.12.2022 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 01.12.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 02.12.2022 00:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 01.12.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 02.12.2022 04:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 02.12.2022 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 02.12.2022 04:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 07:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 01.12.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 01.12.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 01.12.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 01.12.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 01.12.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.12.2022 04:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 01.12.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 01.12.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 02.12.2022 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 02.12.2022 04:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 01.12.2022 06:45
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 02.12.2022 04:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 01.12.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.12.2022 04:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 02.12.2022 04:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.12.2022 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 01.12.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 01.12.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 01.12.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 01.12.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 01.12.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 01.12.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 02.12.2022 04:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 01.12.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 01.12.2022 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 02.12.2022 04:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 01.12.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 02.12.2022 04:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 01.12.2022 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 01.12.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 02.12.2022 00:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 01.12.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 02.12.2022 04:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 02.12.2022 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 02.12.2022 04:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 07:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 01.12.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 01.12.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 01.12.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 01.12.2022 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 01.12.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 02.12.2022 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 02.12.2022 04:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 02.12.2022 04:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 01.12.2022 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 02.12.2022 04:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 01.12.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 01.12.2022 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 02.12.2022 00:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 01.12.2022 07:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 01.12.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 01.12.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 02.12.2022 04:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.12.2022 04:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 01.12.2022 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.12.2022 04:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 01.12.2022 06:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 07:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 01.12.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 01.12.2022 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 01.12.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 02.12.2022 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 02.12.2022 04:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 01.12.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 01.12.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 02.12.2022 04:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 02.12.2022 04:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 01.12.2022 06:45
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 01.12.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 02.12.2022 04:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 01.12.2022 16:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 01.12.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.12.2022 04:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 01.12.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 01.12.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 02.12.2022 04:00Opp til kartsiden for grunnvannstemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/12-2022 04:53