Liste over målestasjoner for grunnvannstemperatur.

Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.06.2022 02:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.06.2022 02:30
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 27.06.2022 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 27.06.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 27.06.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 27.06.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 27.06.2022 06:30
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 27.06.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.06.2022 03:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 27.06.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.06.2022 03:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 27.06.2022 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 27.06.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 27.06.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.06.2022 03:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.06.2022 03:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 27.06.2022 08:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 27.06.2022 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 27.06.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 27.06.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 27.06.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 27.06.2022 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 28.06.2022 03:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 27.06.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 27.06.2022 11:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.06.2022 03:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 20.06.2022 22:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 27.06.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.06.2022 03:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.06.2022 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 27.06.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 27.06.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.06.2022 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.06.2022 03:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 27.06.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 27.06.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.06.2022 03:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.06.2022 02:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 27.06.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 27.06.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 28.06.2022 03:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 27.06.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 27.06.2022 14:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 27.06.2022 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.06.2022 03:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 27.06.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.06.2022 03:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 27.06.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 27.06.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 27.06.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.06.2022 03:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 27.06.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 27.06.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.06.2022 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.06.2022 02:30
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 27.06.2022 06:30
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 27.06.2022 08:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 27.06.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.06.2022 03:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 27.06.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.06.2022 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 27.06.2022 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.06.2022 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.06.2022 03:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 27.06.2022 09:59
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 27.06.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 20.06.2022 22:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 27.06.2022 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 27.06.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 27.06.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 27.06.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.06.2022 03:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 20.06.2022 22:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 27.06.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.06.2022 03:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.06.2022 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 27.06.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 27.06.2022 06:30
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 28.06.2022 03:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 27.06.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.06.2022 03:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 27.06.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.06.2022 03:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 27.06.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 27.06.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 27.06.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 27.06.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 27.06.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 27.06.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 27.06.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.06.2022 03:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 27.06.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 27.06.2022 08:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.06.2022 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 27.06.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.06.2022 02:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 27.06.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 27.06.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 27.06.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.06.2022 02:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.06.2022 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.06.2022 03:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 27.06.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 27.06.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 27.06.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 27.06.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.06.2022 03:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 20.06.2022 22:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 27.06.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.06.2022 03:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.06.2022 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 27.06.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 27.06.2022 06:30
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 28.06.2022 03:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 27.06.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.06.2022 03:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.06.2022 03:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 27.06.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 27.06.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 27.06.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 27.06.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 27.06.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 27.06.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 27.06.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.06.2022 03:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 27.06.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 27.06.2022 08:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.06.2022 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 27.06.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.06.2022 02:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 27.06.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 27.06.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 27.06.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.06.2022 02:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.06.2022 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.06.2022 03:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 27.06.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 27.06.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 27.06.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 27.06.2022 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 27.06.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.06.2022 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.06.2022 03:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.06.2022 03:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 27.06.2022 08:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.06.2022 03:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 27.06.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 27.06.2022 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.06.2022 03:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 27.06.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 27.06.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.06.2022 03:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.06.2022 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 27.06.2022 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 20.06.2022 22:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 27.06.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 27.06.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 27.06.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.06.2022 02:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.06.2022 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 27.06.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 27.06.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.06.2022 03:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.06.2022 02:30
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 27.06.2022 06:30
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 27.06.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.06.2022 03:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 27.06.2022 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 27.06.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 27.06.2022 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 27.06.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 27.06.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 28.06.2022 03:00Opp til kartsiden for grunnvannstemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/6-2022 04:20