Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 24.01.2022 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 24.01.2022 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 24.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 24.01.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 24.01.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 24.01.2022 07:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 24.01.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 24.01.2022 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 24.01.2022 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 24.01.2022 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 24.01.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 24.01.2022 16:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 24.01.2022 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 24.01.2022 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 24.01.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 13.01.2022 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.01.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 24.01.2022 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 24.01.2022 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 24.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.01.2022 16:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.01.2022 16:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 24.01.2022 16:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 24.01.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.01.2022 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 24.01.2022 16:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 24.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 24.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 24.01.2022 16:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 15:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 24.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 24.01.2022 16:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 24.01.2022 07:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 24.01.2022 14:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 24.01.2022 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 24.01.2022 16:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 24.01.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 24.01.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 24.01.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 24.01.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 24.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 16:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 24.01.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 24.01.2022 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 24.01.2022 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 24.01.2022 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 24.01.2022 07:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.01.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.01.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.01.2022 16:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.01.2022 16:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.01.2022 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 24.01.2022 16:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 24.01.2022 09:59
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 13.01.2022 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.01.2022 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 24.01.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.01.2022 16:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 24.01.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.01.2022 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 24.01.2022 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 24.01.2022 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 24.01.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 24.01.2022 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 24.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 24.01.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 24.01.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 13.01.2022 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 24.01.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 24.01.2022 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 24.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 24.01.2022 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 24.01.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 24.01.2022 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 24.01.2022 16:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.01.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 24.01.2022 16:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 24.01.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 24.01.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 15:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 24.01.2022 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 24.01.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 24.01.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.01.2022 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 24.01.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.01.2022 16:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 24.01.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.01.2022 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 24.01.2022 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 24.01.2022 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 24.01.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 24.01.2022 16:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 24.01.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 24.01.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 13.01.2022 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 24.01.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 24.01.2022 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 24.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 24.01.2022 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 24.01.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 24.01.2022 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 24.01.2022 16:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.01.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 24.01.2022 16:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 24.01.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 24.01.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 15:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 24.01.2022 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 24.01.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 24.01.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 24.01.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 24.01.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 13.01.2022 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 24.01.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 24.01.2022 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 24.01.2022 16:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 24.01.2022 16:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 24.01.2022 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.01.2022 16:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.01.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.01.2022 16:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.01.2022 16:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 24.01.2022 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.01.2022 16:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 24.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 24.01.2022 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 02.09.2021 12:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 24.01.2022 06:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 24.01.2022 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.01.2022 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 24.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 24.01.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 24.01.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 24.01.2022 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 24.01.2022 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 24.01.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 24.01.2022 16:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 24.01.2022 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 24.01.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 24.01.2022 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 24.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 24.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 24.01.2022 16:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 24/1-2022 16:54