Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Soknedal rør 1 122.46 349.0m --- Trøndelag, Midtre Gauldal Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Soknedal rør 1 122.46 349.0m --- Trøndelag, Midtre Gauldal Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Soknedal rør 1 122.46 349.0m --- Trøndelag, Midtre Gauldal Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Soknedal rør 1 122.46 349.0m --- Trøndelag, Midtre Gauldal Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Soknedal rør 1 122.46 349.0m --- Trøndelag, Midtre Gauldal Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 02.12.2021 06:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 03:45