Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 06.02.2023 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 06.02.2023 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 06.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 06.02.2023 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 26.01.2023 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 06.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 06.02.2023 16:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 26.01.2023 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 06.02.2023 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 06.02.2023 07:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 06.02.2023 17:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.02.2023 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 06.02.2023 17:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 06.02.2023 16:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 06.02.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 06.02.2023 16:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 06.02.2023 17:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 06.02.2023 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 06.02.2023 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 06.02.2023 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 03.02.2023 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 06.02.2023 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 06.02.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 06.02.2023 13:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 06.02.2023 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 26.01.2023 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 06.02.2023 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 06.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.02.2023 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.02.2023 07:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 06.02.2023 07:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 06.02.2023 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 06.02.2023 17:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 06.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 17:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 06.02.2023 17:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 06.02.2023 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 06.02.2023 17:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 17:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 06.02.2023 17:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 06.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 06.02.2023 07:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 06.02.2023 07:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 06.02.2023 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 26.01.2023 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 06.02.2023 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 06.02.2023 17:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 16:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 06.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 06.02.2023 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.02.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 06.02.2023 13:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 06.02.2023 06:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 06.02.2023 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 06.02.2023 17:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 06.02.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 06.02.2023 17:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 06.02.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 06.02.2023 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 03.02.2023 01:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 06.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 17:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 06.02.2023 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 06.02.2023 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 06.02.2023 17:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 06.02.2023 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 06.02.2023 07:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 26.01.2023 23:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 17:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 17:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 16:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 06.02.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 06.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 26.01.2023 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 06.02.2023 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 06.02.2023 17:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.02.2023 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.02.2023 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 06.02.2023 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 06.02.2023 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 06.02.2023 16:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 06.02.2023 17:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 06.02.2023 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 17:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.02.2023 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 06.02.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.02.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 06.02.2023 17:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 06.02.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 06.02.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 06.02.2023 17:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 17:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 06.02.2023 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 06.02.2023 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 06.02.2023 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 26.01.2023 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 06.02.2023 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 06.02.2023 17:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 06.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 17:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 06.02.2023 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 06.02.2023 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 06.02.2023 16:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 06.02.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 06.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 06.02.2023 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.02.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 06.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 06.02.2023 17:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 06.02.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 06.02.2023 17:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 06.02.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 26.01.2023 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 06.02.2023 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 06.02.2023 16:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 06.02.2023 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 06.02.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 06.02.2023 06:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 06.02.2023 07:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 16:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 26.01.2023 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 06.02.2023 17:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 06.02.2023 17:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 06.02.2023 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 03.02.2023 01:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 06.02.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 17:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.02.2023 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 06.02.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.02.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 06.02.2023 17:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 06.02.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 06.02.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 06.02.2023 17:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 17:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 06.02.2023 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 06.02.2023 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 06.02.2023 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 26.01.2023 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 06.02.2023 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 06.02.2023 17:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 17:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 06.02.2023 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 06.02.2023 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 06.02.2023 16:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 06.02.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 06.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 06.02.2023 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.02.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 06.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 06.02.2023 17:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 06.02.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 06.02.2023 17:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 06.02.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 26.01.2023 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 06.02.2023 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 06.02.2023 16:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 06.02.2023 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 06.02.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 06.02.2023 06:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 06.02.2023 07:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 16:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 26.01.2023 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 06.02.2023 17:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 06.02.2023 17:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 06.02.2023 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 03.02.2023 01:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 06.02.2023 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 03.02.2023 01:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 06.02.2023 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 06.02.2023 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 06.02.2023 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 26.01.2023 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 06.02.2023 06:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 06.02.2023 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 06.02.2023 07:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 06.02.2023 17:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 06.02.2023 06:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 06.02.2023 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 06.02.2023 17:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 06.02.2023 17:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 06.02.2023 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 06.02.2023 17:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 06.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 26.01.2023 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.02.2023 11:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 06.02.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.02.2023 07:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.02.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 06.02.2023 17:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 06.02.2023 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 06.02.2023 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 06.02.2023 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 06.02.2023 17:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 06.02.2023 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 06.02.2023 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 06.02.2023 16:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 17:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 06.02.2023 16:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 17:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 06.02.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 06.02.2023 17:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 06.02.2023 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 06.02.2023 16:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 26.01.2023 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 06.02.2023 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 06.02.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 06.02.2023 17:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 06.02.2023 16:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 06.02.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 06.02.2023 13:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 06.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 06.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 06.02.2023 15:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/2-2023 17:19