Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.01.2022 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 28.01.2022 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 28.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 28.01.2022 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 17.01.2022 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 28.01.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 28.01.2022 16:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 17.01.2022 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 28.01.2022 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 28.01.2022 06:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.01.2022 16:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 28.01.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.01.2022 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 28.01.2022 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 28.01.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 28.01.2022 15:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.01.2022 16:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 28.01.2022 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 28.01.2022 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 28.01.2022 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 28.01.2022 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 28.01.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 28.01.2022 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 17.01.2022 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 28.01.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 28.01.2022 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.01.2022 16:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 28.12.2021 23:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 17.01.2022 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 28.01.2022 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 28.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 16:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.01.2022 16:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 28.01.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.01.2022 16:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.01.2022 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.01.2022 16:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 28.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 28.12.2021 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 28.01.2022 07:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 28.01.2022 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 17.01.2022 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 28.01.2022 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.01.2022 16:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 15:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 28.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 28.01.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 28.01.2022 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 17.01.2022 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 28.01.2022 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.01.2022 16:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 28.01.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.01.2022 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 28.01.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 28.01.2022 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 28.01.2022 01:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 28.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 16:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 28.01.2022 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 28.01.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.01.2022 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.01.2022 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 28.01.2022 06:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 17.01.2022 23:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.01.2022 16:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 28.01.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 17.01.2022 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.01.2022 16:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 28.01.2022 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.01.2022 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 28.01.2022 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 28.01.2022 15:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 28.01.2022 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 28.01.2022 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.01.2022 16:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 28.01.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 28.01.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.01.2022 16:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 28.01.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 28.01.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.01.2022 16:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 28.01.2022 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 28.01.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 17.01.2022 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 28.01.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.01.2022 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 28.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 28.01.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 28.01.2022 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 28.01.2022 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 28.01.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 28.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 28.01.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 28.01.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 28.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.01.2022 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 28.01.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.01.2022 16:30
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 17.01.2022 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 17.01.2022 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 28.01.2022 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.01.2022 16:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 28.01.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 28.01.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 28.12.2021 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 15:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 17.01.2022 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.01.2022 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.01.2022 16:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 28.01.2022 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 28.01.2022 01:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 28.01.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.01.2022 16:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 28.01.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 28.01.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.01.2022 16:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 28.01.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 28.01.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.01.2022 16:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 28.01.2022 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 28.01.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 17.01.2022 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 28.01.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.01.2022 16:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 28.01.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 28.01.2022 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 28.01.2022 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 28.01.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 28.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 28.01.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 28.01.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 28.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.01.2022 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 28.01.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.01.2022 16:30
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 17.01.2022 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 17.01.2022 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 28.01.2022 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.01.2022 16:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 28.01.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 28.01.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 28.12.2021 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 15:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 17.01.2022 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.01.2022 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.01.2022 16:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 28.01.2022 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 28.01.2022 01:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 28.01.2022 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 28.01.2022 01:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 28.01.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 28.01.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 28.01.2022 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 17.01.2022 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 28.01.2022 06:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 28.01.2022 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 28.01.2022 07:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 28.01.2022 16:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 17.01.2022 23:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 28.12.2021 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.01.2022 16:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 28.01.2022 16:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 28.01.2022 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 28.01.2022 16:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 28.01.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 17.01.2022 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 28.01.2022 11:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2021 04:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 28.01.2022 16:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 28.01.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 28.01.2022 16:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 28.01.2022 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 28.01.2022 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 28.01.2022 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 28.01.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 28.01.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 28.01.2022 15:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 28.01.2022 16:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 08.11.2021 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 28.01.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 28.01.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 28.01.2022 16:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 28.01.2022 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 28.01.2022 16:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 17.01.2022 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 28.01.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 28.01.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 28.01.2022 16:30
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 28.01.2022 15:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 28.01.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 28.01.2022 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 28.01.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 28.01.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnetOpp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/1-2022 17:00