Plott fra målestasjoner med grunnvannsnivå - dyp under bakken

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no


Abrahamsvoll ,2.725.1

Anestølen ,77.24.0

Birkenes rør 4 ,20.34.4

Dombås rør 2 ,2.718.2

Eikamoen rør 9 ,16.231.9

Espedalsvann rør 2 ,2.720.2

Evje rør 1 ,21.80.1

Fana rør 2 ,56.3.2

Finnbølseter rør 1 ,2.722.1

Fiplingdal rør 1 ,151.55.1

Fura rør 4 ,2.717.4

Førde/Moskog rør 3 ,84.25.3

Glåmos ,2.728.1

Groset grunnvannsrør 1A ,16.232.1

Gryta rør 3 ,6.10.3

Grønnbakken rør 1 ,234.29.1

Haslemoen rør 9 ,2.724.9

Hauerseter ,2.713.3

Hol rør 1 ,12.368.1

Hvaler rør 3 ,2.998.3

Jæren rør 2 ,28.14.2

Karasjok rør 4 ,234.26.4

Kise ,2.727.0

Kise rør 1 ,2.714.1

Kvarstaseter rør 2 ,2.715.2

Kvithamar ,124.34.0

Kyrkjestølane ,73.11.0

Lade, NGU, Brønn 3 ,123.2.3

Lakselv rør 1 ,224.5.1

Lappsætra rør 3 ,156.63.3

Lindesnes rør 1 ,23.17.1

Lislefjødåi rør 3 ,21.81.3

Lykjestøylane rør 1 ,2.721.1

Magnor rør 7 ,313.12.7

Merraåsen rør 2 ,123.57.2

Modum rør 12 ,12.343.12

NLH/ÅS ,5.7.0

Nordfjordeid rør 1 ,89.3.1

Nordmoen ,2.713.9

Overhalla rør 5 ,139.41.5

Sand rør 1 ,2.713.1

Skjomen rør 1 ,173.28.1

Sortland/Rise rør 3 ,185.2.3

Stenerseter rør ,2.716.6

Storruste rør 1 ,12.344.1

Svanhovd ,246.14.0

Svenningdal rør 2 ,151.37.2

Særheim ,28.13.0

Tonhaugen ,15.215.0

Torhop brønn 1 ,234.30.1

Voss v/Saue ,62.22.0

Værnes ,124.33.0

Vågønes ,165.9.0

Øverbygd rør 2 ,196.47.2

Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 17:14

Øyangen rør 2 ,2.719.2