Vannstand for Femsjø Nr:1.15.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=13.03.2023 06:00, verdi= 78.550


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Femsjø          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 79.0           UTM-øst  : 642218
Kartblad (N50-serien) : 2013-III         UTM-nord : 6557192
                         Lengdegrad: 11.48516
                         Breddegrad: 59.13015
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1510km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 8.9           Kommune  : Halden
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1940 til og med 2022 : middelflom =79.54 m femårsflom =79.68 m tiårsflom =79.84 m femtiårsflom =80.26 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:29