Vannstand for Lierelv Nr:1.200.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 06:00, verdi= 1.318


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lierelv         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 130.0          UTM-øst  : 641534
Kartblad (N50-serien) : 2014-IV         UTM-nord : 6645251
                         Lengdegrad: 11.53180
                         Breddegrad: 59.92038
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 133km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 3.0           Kommune  : Aurskog-Høland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2011 til og med 2016 : middelflom =2.25 m femårsflom =2.34 m tiårsflom =2.36 m femtiårsflom =2.37 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 07:09