Vannstand for Narsjø Nr:2.11.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi=737.280


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Narsjø          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 737.0          UTM-øst  : 628269
Kartblad (N50-serien) : 1719-IV         UTM-nord : 6916891
                         Lengdegrad: 11.47878
                         Breddegrad: 62.36132
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 119km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.5           Kommune  : Os
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2003 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1931 til og med 2017 : middelflom =738.70 m femårsflom =738.90 m tiårsflom =739.09 m femtiårsflom =739.50 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:44