Vannstand for Kråkfoss Nr:2.279.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.000


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 04.01.2023 00:00 Defekt sensor
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kråkfoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 120.0          UTM-øst  : 615543
Kartblad (N50-serien) : 1915-III         UTM-nord : 6668092
                         Lengdegrad: 11.08010
                         Breddegrad: 60.13345
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 435km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Nannestad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1997 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2016 : middelflom =122.82 m femårsflom =123.02 m tiårsflom =123.23 m femtiårsflom =123.74 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:41