Vannstand for Dombås Nr:2.303.0

Siste måling, tid=21.01.2022 21:00, verdi= 0.720


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Dombås          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 570.0          UTM-øst  : 505319
Kartblad (N50-serien) : 1419-II         UTM-nord : 6883891
                         Lengdegrad: 9.10184
                         Breddegrad: 62.08713
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 494km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Dovre
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1968 til og med 2017 : middelflom =2.18 m femårsflom =2.35 m tiårsflom =2.46 m femtiårsflom =2.66 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/1-2022 21:26