Vannstand for Hæra v/Løkkeborg Nr:2.1036.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.541


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 16.12.2022 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hæra v/Løkkeborg     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 128.6          UTM-øst  : 635553
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6608511
                         Lengdegrad: 11.40114
                         Breddegrad: 59.59277
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 133km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 3.1           Kommune  : Indre Østfold
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2005 til og med 2017 : middelflom =3.14 m femårsflom =3.34 m tiårsflom =3.46 m femtiårsflom =3.67 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:35