Vannstand for Vidnesbekken Nr:2.1119.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.405


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 10.01.2023 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vidnesbekken       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 30.0           UTM-øst  : 283161
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6595468
                         Lengdegrad: 11.17531
                         Breddegrad: 59.44165
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 42.7km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 0.5           Kommune  : Skiptvet
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2013 - 2019
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2013 til og med 2018 : middelflom =2.57 m femårsflom =2.70 m tiårsflom =2.77 m femtiårsflom =2.90 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:54