Vannstand for Akerselva, ndf. Maridalsvatn Nr:6.9.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.658


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Akerselva, ndf. Maridalsvatn UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 599794
Kartblad (N50-serien) : 1914-IV         UTM-nord : 6649288
                         Lengdegrad: 10.78760
                         Breddegrad: 59.96883
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 209km²          Fylke   : Oslo
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Oslo
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1956 til og med 2019 : middelflom =1.58 m femårsflom =1.79 m tiårsflom =1.97 m femtiårsflom =2.39 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:25