Vannstand for Muren Nye Nr:8.88.0

Siste måling, tid=25.07.2021 08:30, verdi= 0.000


Feil er blitt registert på stasjonen: 28.01.2021 00:00 Defekt sensor, 09.06.2021 00:00 Feil måleverdi
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Muren Nye        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 262.0          UTM-øst  : 585755
Kartblad (N50-serien) : 1814-I          UTM-nord : 6647990
                         Lengdegrad: 10.53570
                         Breddegrad: 59.96035
                         Fylke   : Viken
                         Kommune  : Bærum
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2021 03:38