Vannstand for Randsfjord Nr:12.69.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=02.02.2023 10:00, verdi=133.100


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Randsfjord        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 134.0          UTM-øst  : 576318
Kartblad (N50-serien) : 1815-II         UTM-nord : 6679142
                         Lengdegrad: 10.37839
                         Breddegrad: 60.24184
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3690km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 7.4           Kommune  : Jevnaker
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1947 til og med 2022 : middelflom =134.72 m femårsflom =134.95 m tiårsflom =135.15 m femtiårsflom =135.61 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/2-2023 11:42