Vannstand for Garhammerfoss Nr:12.114.0

Siste måling, tid=21.01.2022 19:30, verdi= 1.115


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                                         Plassering:
Stasjonsnavn          : Garhammerfoss            UTM-sone  : 32
Stasjonens h.o.h      : 130.0                    UTM-øst   : 556718
Kartblad (N50-serien) : 1815-III                 UTM-nord  : 6674892
                                                 Lengdegrad: 10.02328
                                                 Breddegrad: 60.20689
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal       : 492km²                   Fylke     : Viken
Sjøprosent            : 3.5                      Kommune   : Ringerike
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2007 - 2017
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1937 til og med 2016 : middelflom =2.88 m femårsflom =3.16 m tiårsflom =3.37 m femtiårsflom =3.78 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/1-2022 20:29