Vannstand for Kistefoss Nr:12.228.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 17:00, verdi=116.152


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kistefoss        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 115.0          UTM-øst  : 575463
Kartblad (N50-serien) : 1815-II         UTM-nord : 6676887
                         Lengdegrad: 10.36211
                         Breddegrad: 60.22176
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3700km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 7.3           Kommune  : Jevnaker
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2004 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =117.33 m femårsflom =117.69 m tiårsflom =117.83 m femtiårsflom =118.20 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 19:41