Vannstand for Fasle elv Nr:12.289.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 18:00, verdi=324.190


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Fasle elv        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 324.0          UTM-øst  : 516268
Kartblad (N50-serien) : 1716-IV         UTM-nord : 6758742
                         Lengdegrad: 9.30044
                         Breddegrad: 60.96334
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1850km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 8.2           Kommune  : Nord-Aurdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom =325.57 m femårsflom =325.80 m tiårsflom =325.92 m femtiårsflom =326.10 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 19:30