Vannstand for Hjellevatn Nr:16.17.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 5.032


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hjellevatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 6.0           UTM-øst  : 534496
Kartblad (N50-serien) : 1713-II         UTM-nord : 6562499
                         Lengdegrad: 9.60394
                         Breddegrad: 59.20018
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 10700km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 9.1           Kommune  : Skien
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =5.71 m femårsflom =6.17 m tiårsflom =6.55 m femtiårsflom =7.40 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:34