Vannstand for Grovåi Nr:16.122.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.468


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Angående serien: Trykkcelle i elv (NVE)

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grovåi          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 700.0          UTM-øst  : 461195
Kartblad (N50-serien) : 1514-II         UTM-nord : 6611677
                         Lengdegrad: 8.31172
                         Breddegrad: 59.64140
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 42.2km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 3.1           Kommune  : Seljord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2017 : middelflom =1.62 m femårsflom =1.71 m tiårsflom =1.78 m femtiårsflom =1.89 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:32