Vannstand for Seljordvatn Nr:16.123.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi=116.628


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Seljordvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 112.0          UTM-øst  : 480118
Kartblad (N50-serien) : 1613-IV         UTM-nord : 6593000
                         Lengdegrad: 8.64909
                         Breddegrad: 59.47502
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 725km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Seljord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =117.50 m femårsflom =117.80 m tiårsflom =118.00 m femtiårsflom =118.40 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:48