Vannstand for Hørte Nr:16.193.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.660


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hørte          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 507585
Kartblad (N50-serien) : 1613-I          UTM-nord : 6588100
                         Lengdegrad: 9.13370
                         Breddegrad: 59.43142
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 157km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 3.1           Kommune  : Midt-Telemark
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1977 til og med 2017 : middelflom =2.04 m femårsflom =2.22 m tiårsflom =2.34 m femtiårsflom =2.56 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:35