Vannstand for Gjerstad Nr:18.10.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.033


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gjerstad         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 50.0           UTM-øst  : 501918
Kartblad (N50-serien) : 1612-I          UTM-nord : 6527092
                         Lengdegrad: 9.03327
                         Breddegrad: 58.88361
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 236km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 3.5           Kommune  : Gjerstad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom =4.24 m femårsflom =4.70 m tiårsflom =5.06 m femtiårsflom =5.97 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:31