Vannstand for Sømskleiva Nr:21.49.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:59, verdi= 0.084


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sømskleiva        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 444203
Kartblad (N50-serien) : 1511-III         UTM-nord : 6445784
                         Lengdegrad: 8.05205
                         Breddegrad: 58.14983
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.25km²         Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Kristiansand
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2001 til og med 2017 : middelflom =0.41 m femårsflom =0.46 m tiårsflom =0.53 m femtiårsflom =0.72 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:52