Vannstand for Austrumdal (Austrumdalsvatnet) Nr:27.15.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=30.01.2023 18:00, verdi= 1.627


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Austrumdal (Austrumdalsvatnet) UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 309.0          UTM-øst  : 339498
Kartblad (N50-serien) : 1312-III         UTM-nord : 6507926
                         Lengdegrad: 6.23135
                         Breddegrad: 58.68172
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 60.9km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 13            Kommune  : Bjerkreim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2017 : middelflom =2.54 m femårsflom =2.65 m tiårsflom =2.80 m femtiårsflom =3.21 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 30/1-2023 18:25