Vannstand for Ogna v/Hetland Nr:27.26.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 23:00, verdi= 1.273


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ogna v/Hetland      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 22.0           UTM-øst  : 316318
Kartblad (N50-serien) : 1212-II         UTM-nord : 6491579
                         Lengdegrad: 5.84540
                         Breddegrad: 58.52592
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 70.3km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : 
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 23:44