Vannstand for Stokkelandsvatnet Nr:29.10.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 00:00, verdi= 18.459


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stokkelandsvatnet    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 22.0           UTM-øst  : 310500
Kartblad (N50-serien) : 1212-IV         UTM-nord : 6524825
                         Lengdegrad: 5.71774
                         Breddegrad: 58.82153
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 19.3km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 4.7           Kommune  : Sandnes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:45