Vannstand for Hauge bru Nr:35.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= -0.620


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hauge bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 354895
Kartblad (N50-serien) : 1313-IV         UTM-nord : 6579566
                         Lengdegrad: 6.44950
                         Breddegrad: 59.32990
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 394km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 18            Kommune  : Hjelmeland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2003 til og med 2016 : middelflom =1.44 m femårsflom =1.63 m tiårsflom =1.75 m femtiårsflom =1.97 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:33