Vannstand for Lavika Nr:36.6.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=02.02.2023 08:00, verdi= 0.478


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lavika          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 5.0           UTM-øst  : 344768
Kartblad (N50-serien) : 1313-IV         UTM-nord : 6596892
                         Lengdegrad: 6.25919
                         Breddegrad: 59.48171
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1460km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 8.8           Kommune  : Suldal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/2-2023 09:57