Vannstand for Holmen Nr:38.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 06:15, verdi= 0.916


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Holmen          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 325261
Kartblad (N50-serien) : 1213-I          UTM-nord : 6599656
                         Lengdegrad: 5.91306
                         Breddegrad: 59.49883
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 117km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 7.7           Kommune  : Vindafjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1982 til og med 2017 : middelflom =3.67 m femårsflom =3.93 m tiårsflom =4.15 m femtiårsflom =4.58 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 07:04