Vannstand for Hølen Nr:50.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.523


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hølen          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 130.0          UTM-øst  : 375666
Kartblad (N50-serien) : 1315-I          UTM-nord : 6693339
                         Lengdegrad: 6.74625
                         Breddegrad: 60.35738
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 231km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 8.3           Kommune  : Ullensvang
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1923 til og med 2017 : middelflom =2.36 m femårsflom =2.55 m tiårsflom =2.69 m femtiårsflom =2.93 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:35