Vannstand for Dyrdalsvatn Nr:55.5.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.678


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Dyrdalsvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 436.0          UTM-øst  : 307999
Kartblad (N50-serien) : 1215-IV         UTM-nord : 6695350
                         Lengdegrad: 5.51994
                         Breddegrad: 60.34901
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3.31km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Bergen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1978 til og med 2017 : middelflom =1.53 m femårsflom =1.63 m tiårsflom =1.71 m femtiårsflom =1.90 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:29