Vannstand for Mel Nr:78.12.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=15.03.2023 23:00, verdi= 0.190


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mel           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 58.0           UTM-øst  : 369501
Kartblad (N50-serien) : 1317-IV         UTM-nord : 6802825
                         Lengdegrad: 6.56087
                         Breddegrad: 61.33756
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 53.9km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.6           Kommune  : Sogndal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 11:39