Vannstand for Haukedalsvatn ndf. Nr:83.12.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 1.012


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Haukedalsvatn ndf.    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 290.0          UTM-øst  : 352024
Kartblad (N50-serien) : 1317-IV         UTM-nord : 6806659
                         Lengdegrad: 6.23159
                         Breddegrad: 61.36569
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 206km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 8.8           Kommune  : Sunnfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1935 til og med 2016 : middelflom =3.16 m femårsflom =3.42 m tiårsflom =3.60 m femtiårsflom =3.99 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:33